Burgerverklaring voor traditionele, complementaire en integratieve gezondheidszorg.

Actie zorgverzekeraars: Roep om betere vergoedingen!

Stel je eens voor: Een wereld waarin ieder mens de beste individuele gezondheidszorg krijgt en waarbij de reguliere en complementaire zorg optimaal gecombineerd worden.

 

 

Burgerverklaring voor traditionele, complementaire en integratieve gezondheidszorg.

Definitie

Traditionele, complementaire en integratieve gezondheidszorg (TCIG; Engels TCIH) verwijst naar de respectvolle samenwerking tussen verschillende systemen van gezondheidszorg en hun professionele gezondheidswerkers, met het doel een individu-gerichte en holistische benadering van gezondheid aan te bieden.

De gezondheidszorg die we wensen

 • Focust op de gehele persoon, inclusief de fysieke, mentale, sociale en spirituele dimensies
 • Is patiëntgericht en ondersteunt zelfgenezing en gezondheidscreatie
 • Is participatief en respecteert individuele keuzes
 • Is ‘evidence-based’ door de integratie van klinische ervaring en patiëntenwaarden met de best beschikbare onderzoeksinformatie
 • Respecteert culturele diversiteit en regionale verschillen
 • Vormt een integraal onderdeel van de maatschappelijke en planetaire gezondheid
 • Gebruikt natuurlijke en duurzame bronnen die de gezondheid van onze planeet bewaken
 • Integreert op een ondersteunende en samenwerkende manier traditionele, complementaire en biomedische behandelingen

Wij waarderen de voordelen van de conventionele/biomedische geneeskunde. Tegelijkertijd erkennen we haar beperkingen, waaronder

 • De ontoereikende therapeutische opties van de biomedische geneeskunde, in het bijzonder voor chronische/niet-overdraagbare ziekten (NCDs)
 • De frequente nevenwerkingen van biomedische behandelingen en de toenemende antimicrobiële resistentie
 • De fragmentatie van de zorg wegens de toenemende specialisatie, en de grenzen van het ziekte-georiënteerd model

Wij laten ons inspireren door landen die op succesvolle wijze TCIG integreren in hun gezondheidssysteem. Omgekeerd maken wij ons zorgen over

 • Landen die de toepassing van TCIG verhinderen, beperken of onderwaarderen
 • De ongeïnformeerde of onevenwichtige berichtgeving over TCIG in de media
 • De onvoldoende publieke financiering van TCIG-onderzoek
 • De beperkte beschikbaarheid van TCIG en de niet-gereglementeerde praktijken in sommige landen

Wij roepen alle landen op om

 • De volledige toegang tot TCIG te verzekeren, als onderdeel van het recht op gezondheid voor allen
 • TCIG op te nemen in hun nationaal gezondheidszorgsysteem
 • Accreditatie van TCIG-professionals te voorzien, in overeenstemming met internationale training-standaarden, om een hoge kwaliteit van de zorg te garanderen door specifieke regelgeving de toegankelijkheid en veiligheid van TCIG-geneesmiddelen te verzekeren
 • Onderzoek van TCIG te financieren en betrouwbare informatie over TCIG onder het publiek te verspreiden

Wij roepen alle beoefenaars van gezondheidszorg op tot

 • Een respectvolle samenwerking, met het oog op een individu-gerichte en integrale benadering van gezondheidszorg

Wij roepen alle media en publicaties op om

 • Accurate en eerlijke berichtgeving over TCIG te verspreiden
Bron: Vereniging Homeopathie 07/07/2022