De schildklier

De schildklier is een kwetsbaar orgaan, gevoelig voor stress en hormonale schommelingen, vooral bij vrouwen. Soms blijft een afwijkende functie onontdekt, terwijl er wel klachten zijn. Dit gebeurt vooral bij een te traag functioneren van de schildklier.
De gevolgen hiervan moeten we zeker niet onderschatten.

Auteur en docent:  Els Matthijssen | Terra Ming

De schildklier

Waarschijnlijk is een traag werkende schildklier een van de meest onontdekte aandoeningen waar vooral vrouwen mee te maken hebben.

Koud, gewichtstoename, zwaar op de hand zijn, menstruatieproblemen zijn klachten die daarop kunnen wijzen, maar helaas niet altijd zo gezien en behandeld worden.

Misschien ken je dit wel uit de praktijk, maar wordt deze trage werking niet via onderzoek eruit gehaald.

Maar wat is er dan precies onderzocht en hoe zit het met de samenhang tussen de verschillende hormonen?
Wat is de invloed van stress en wat is de functie van de lever en de darmen hierbij?

Dit is best complex en daarom fijn om hier meer inzicht in te krijgen. Je begrijpt dan beter wat er onderliggend aan de hand is en kunt je behandelingen en adviezen er beter op afstemmen.

Daarnaast leer je een fijne massage te geven, die je ook zelf ondergaat.

Over de schildklier is een zeer waardevolle en vakkundige bijscholing ontwikkeld, welke direct toepasbaar is in jouw praktijk. 
Een onmisbare verdieping, speciaal v​​oor alle voetreflextherapeuten of therapeuten in opleiding.

De schildklier - Hollen of stilstaan | Yigo