Austin Burn-Jones MSc A.T. BSc Ost.

Docent/Therapeut

Austin Burn-Jones MSc A.T. BSc Ost.

Austin is een ervaren docent, trainer en auteur, evenals een ervaren lichaamswerker die al 20 jaar gespecialiseerd is in Frozen Shoulder, Whiplash en het oplossen van Migraine met behulp van de Bowen Techniek.

Begin 2007 behoorde Austin tot een selecte groep die het voorrecht had deel te nemen aan de eerste van een reeks baanbrekende menselijke dissecties die werden gehouden in St. Georges Hospital Medical School en vervolgens in het Imperial College in London. De ontdekkingen die tijdens deze onderzoeken werden gemaakt, katapulteerden de wereld van de menselijke anatomie naar onbekend terrein en dit was de katalysator voor Austin’s eigen ontdekkingsreis.

Al vroeg in zijn eigen klinische carrière ontdekte Austin dat wat werd onderwezen niet altijd aansloot bij de echte wereld van professionele therapie. Wat in de loop der jaren van zijn studie duidelijk werd, is dat velen binnen de medische wereld, complexe terminologie gebruikten om indruk te maken of om patiënten te overbluffen. Maar met een beetje doorvragen bleek dat maar weinigen daadwerkelijk begrepen wat er werd gezegd of zelfs welk praktisch nut hun kennis had wanneer het werd toegepast op het daadwerkelijke welzijn van de patiënt.

Austin: “De cursussen die ik geef zijn voor iedereen ontworpen. Anatomische voorkennis is geen vereiste. Maar een bovenmatige interesse in (de werking van) het menselijk lichaam is wel nuttig. Ik vermijd opzettelijk zoveel mogelijk terminologie tijdens mijn cursussen.

Het “ontleren” van alles wat we al denken te weten, is vaak het lastigste. Mijn aanpak hierbij is om het zowel leuk en vermakelijk als leerzaam te maken. Het menselijk lichaam is een ongelooflijk complex en fascinerend stukje vakmanschap. Als behandelaars moeten we op een zeer praktische manier kunnen vertalen wat er gaande is om dit patiënten te helpen begrijpen. Dit zonder ze te verlammen met onbegrijpelijke terminologie.

Mijn aanpak in mijn cursussen is om je te laten verbinden met het theoriegedeelte om je vervolgens met enthousiasme en gedrevenheid de vertaalslag te laten maken naar de praktijk. Je wordt hierdoor gemotiveerd om het zelf toe te passen.”

“The courses I deliver are designed for everyone. Anatomical learning is not a prerequisite – but an interest in the human body is helpful. I deliberately avoid terminology as much as possible during my lectures and courses, particularly at the beginning – we all need to be starting from scratch if we want to learn anything. Unlearning what we think we know is the tricky bit. My approach to this is that it has to be fun and entertaining as well as instructive.”

“The Human Body is an incredibly complex and fascinating piece of craftsmanship – As practitioners we need to be able to translate in a very practical way what is going on to help patients understand, without blinding them with mind boggling gobbledegook. The aim of my approach is to re-engage with the boring stuff and come out the other end excited and asking questions. We then become motivated to apply ourselves.”

He is also a seasoned Bowen Technique Practitioner of 14 years, specialising in frozen shoulder, whiplash and migraine resolution, as well as practicing Hudson Mind Theory which is revolutionary in its approach to depression, anxiety and chronic pain at his clinics in Antwerp, Belgium.

Praktijken van Austin Burn-Jones MSc A.T. BSc Ost.

Verbreed je horizon

Opleidingen van Austin Burn-Jones MSc A.T. BSc Ost.

Bowen Techniek Basiscursus

Bowen

Bowen Techniek Basiscursus

Door The Body Curious
  • Cursus

2-daagse introductiecursus  “Minder = meer & Geen pijn = meer winst”

  • 08-12-2023

  • 2 dagen

  • € 575,-